Wie zijn wij


Botenbergen.nl is in 2015 opgericht door twee professionals met meer dan 10 jaar ervaring in de branche en veel kennis op het gebied van materieelinzet, bergingswerk en afvalstoffen wetgeving.

 

Doelstelling

Met een duurzaam concept een oplossing bieden voor een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Weesboten, verlatenboten en wrakken.

 

Mogelijkheden 

Verlaten en gezonken boten snel en slagvaardig bergen en dan:

- Opwaarderen en weer in de markt zetten, 

- Geschikt maken voor recycling in deelstromen

- Aanbieden bij eindverwerker 

     

Ervaring


Ervaren vakkundige verwijdering van boten geheel conform huidige wet- en regelgeving.

 

Betrouwbare partner:

Van areaal inspectie tot afvalstoffen- evaluatie. Wij kunnen de gehele keten voor u uitvoeren en/of begeleiden.

 

Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid voor diverse samenwerkingsvormen.

 

Milieu

VIHB bij het afvoeren en verwerken van  afvalstoffen werken wij alleen met VIHB geregistreerde bedrijven.

 

Veiligheid

Al onze medewerkers zijn in het bezit van VCO - vol, dit is VCA voor operationeel leidinggevenden. Zo vormen wij de basis voor een veilig en goede aanpak.

Werkgebied


Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de provincie Utrecht.

 

Heeft u een leuk project buiten onze regio neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wellicht kunnen we u verder helpen.

 

Systeem


Wij werken met een online syseem, hiermee geven wij openheid in ons werkwijze. Actuele status van uw project is 24u per dag online te raadplegen.

 

 Werkwijze


Areaal inspectie

wij verzorgen een inspectie van het areaal, dit is een quickscan. Op basis van deze scan wordt een adviesrapport opgesteld.

 

Inventarisatie weesboten

Op basis van het adviesrapport wordt een inventarisatie van weesboten gemaakt.  Per boot wordt een werkwijze voorgesteld.

 

De werkwijze kan zijn berging en afvoer, berging en opslag, of contact zoeken met de eigenaar om in overleg een passend voorstel te maken.

 

Onteigening

Boten met enige restwaarde zullen eerst onteigend worden alvorens deze te bergen.

 

Berging

Boten worden opgehaald en geborgen. Wrakken en boten in zeer slechte staat worden direct afgevoerd naar een verwerkingslocatie. Boten in redelijke staat met een onbekende eigenaar worden opgeslagen. Zodat er contact gezocht kan worden met de eventuele eigenaar.

 

Afvoer

Na 8 weken zullen de boten in opslag onteigend worden en zullen deze afgevoerd worden naar een verwerkingslocatie of een stortinrichting.

Boten met mogelijkheden / restwaarde gaan wij opwaarderen en weer in de markt brengen.

 

Recycling/ (eind) verwerking

Van iedere boot verstrekken wij een evaluatie overzicht. Hierin staan de kenmerken van de boot, bergingslocatie, en eindbestemming opgenomen.


ProcesTarieven


Globale inspectie

-gratis- indien inventarisatie en plan van aanpak ook door ons opgesteld / uitgevoerd wordt. Indien dit niet het geval voeren wij deze werkzaamheden uit in regie en rekenen wij af op basis van onze standaardtarieven.

 

Inventarisatie

na het uitvoeren van de areaalinspectie ontvangt u een voorstel / offerte voor de mogelijke vervolgstappen. De vervolgstappen kunt u lump-sum, per onderdeel of in regie door ons uit laten voeren.